Integritetspolicy - GDPR

Allmänt

Den här integritetspolicyn beskriver hur den enskilda firman Höga Kusten Garn & tillbehör (681208xxxx) hanterar dina personliga uppgifter. Vi vill med policyn berätta hur vi jobbar med att säkerställa att dina personliga uppgifter behandlas enligt gällande personuppgiftslagstifning. Detta så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

Höga Kusten Garn & tillbehör är personuppgiftsansvarig för dina personliga uppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för att det sker i enlighet med tillämplig lagstifning.

Insamling av information

För att du ska kunna köpa varor i webbutiken eller kontakta oss för information och frågor behöver vi samla in och behandla vissa uppgifter. Vi samlar in information av dig när du beställer varor i butiken, kontaktar oss via kontaktformulär eller anmäler dig för nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av varor innehåller ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vid anmälan till nyhetsbrev så sparar vi endast e-postadress och namn om det är angivet.

Användning av insamlad information

Vi behandlar dina uppgifter huvudsakligen i syfte att:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp.
  • Möjliggöra allmän kundservice, som att svara på frågor angående produkter, köp och rätta felaktiga uppgifter mm
  • Lämna information om beställning, leverens och förbättra kunderbjudande, som utveckling av produktsortiment och funktioner i webbutiken.
  • Följa tillämplig lagstiftning som bokföringslagen.
  • Informationen kan även utgöra underlag för utvecklingsarbete av företaget, statistik mm

Laglig grund för insamlande av information

  1. För att administrera, utveckla och administrera våra varor. Rättslig grund: Fullfölja avtal om köp (försäljningsvillkor). Vilka personuppgifter som lagras: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Lagringstid: Ett år efter att du senast varit aktiv genom att köpa varor, logga in på garnkatten.se eller kontakta oss.
  2. För att försäkra oss om att följa gällande svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen. Rättslig grund: Förpliktelse enlig gällande svensk lag. Vilka personuppgifter som lagras: namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personliga uppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.

Utlämnande av personuppgiftsinformation

Vi säljer eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodda samarbetspartners som hjälper till så att företaget kan fullfölja sina åtaganden gentemot kund och myndigheter, såsom drift av webbutik, revisorsarbete och betalningsleverantörer när så behövs för att företaget ska kunna fullfölja beställda åtaganden.

Information kan komma att lämnas ut i syfte att förhindra eller anmäla brott som begåtts eller andra situationer (tex risk för en persons fysiska skada) då svensk lag kräver så.

Ändring av policy

Höga Kusten Garn & tillbehör äger rätt enligt behov att ändra och/eller komplettera integritetspolicyn.

Frågor

Om du har frågor så kontakta oss här.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen